Onderzoek


Vraaggesprek
Bij het maken van de eerste afspraak ontvangt u van ons een uitgebreid vragenformulier. Dit formulier vult u zo volledig mogelijk in. Voorafgaand aan het eerste consult stuurt u de lijst terug, zodat dat de osteopaat zich zo goed mogelijk kan voorbereiden.
 
Bij het eerste bezoek zal de osteopaat een vragenlijst met u doornemen waarbij ondermeer naar de klachten wordt geïnformeerd. Deze informatie is belangrijk om de ontstaansgeschiedenis van uw klacht en een mogelijk verband tussen (eventueel) verschillende klachten te situeren. Wanneer de osteopaat een goed totaalbeeld heeft van uw algemene gezondheidstoestand volgt het lichamelijk onderzoek.

Lees verder

Meer over de OsteoGroep


Bel ons