Veiligheid


Veel patiënten die wij in de osteopathie praktijk ontmoeten, zijn niet doorverwezen door artsen of specialisten. Osteopaten zijn dan ook getraind om contra-indicaties uit te sluiten! Signalen van onderliggende ziektes en afwijkingen worden herkend. Met uw toestemming vindt vervolgens overleg plaats met uw huisarts en/of specialist. Via visitatie, na- en bijscholing bewaken zowel het N.V.O. (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en het N.R.O. (Nederlands Register voor Osteopathie) of N.O.F. (Nederlandse Osteopathie Federatie) de kwaliteit van de osteopathie in Nederland. Alle osteopaten van de OsteoGroep zijn lid van het N.V.O. en aangesloten bij het N.R.O. of N.O.F.. Meer informatie via www.osteopathie-nro.nlwww.osteopathiefederatie.nl en www.osteopathie.nl.

Meer over de OsteoGroep


Bel ons