Visie


De osteopathie gaat uit van de holistische visie. Het lichaam wordt beschouwd als een functionele eenheid. Men onderscheidt drie bewegingssystemen, waarin bewuste en onbewuste bewegingen plaatsvinden. Deze bewegingen vinden plaats in respectievelijk het pariëtale systeem, het viscerale systeem en het craniosacrale systeem (zie werkwijze - algemeen). Bewegingsverliezen in deze systemen hebben een nadelige invloed op de weerstand en het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Via een zachte (lichte rek) of stevige benadering (manipulatie) wordt bewegingswinst gerealiseerd, hetgeen de lichaamsvloeistoffen doet stromen, waardoor het zelfgenezend vermogen geactiveerd wordt.
 
De OsteoGroep functioneert als een team. Op alle praktijkadressen wordt samengewerkt tussen de osteopaten onderling en met de complementaire disciplines ter plaatse. Dit is een bewuste keuze, de samenwerking heeft een positieve invloed op de behandelresultaten. Tijdens alle behandelingen staan de lichamelijke klacht(en), maar wat nog belangrijker is de mens in z'n geheel centraal.

.