Organisatiestructuur


De organisatiestructuur van NVO/NRO voor de Osteopathie in Nederland. De NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) is een vereniging met leden (osteopaten) en aspirant-leden (studenten osteopathie). Het is een democratisch instituut met statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat en te vinden op de site van de vereniging: www.osteopathie.nl. De NVO houdt zich bezig met de belangen van haar leden/aspirant-leden, maar ook met de belangen van de osteopathie in Nederland en Europa.
 
De NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) is een stichting met als doelstelling het oprichten, in stand houden en beheren van een kwaliteitsregister.
De statuten van de stichting en de verdere regelgeving voor de commissies die zich bezig houden met klacht, tucht, visitatie, accreditatie en het College van Beroep kunt u vinden op de site van de NRO: www.osteopathie-nro.nl. De stichting kent geen leden en is geen democratisch instituut, maar dient zich wel te houden aan de statuten. De osteopaten geregistreerd bij de NRO voeren de (beschermde) titel DO-MRO. De regelgeving rond de osteopathie en haar osteopaten en cliënten wordt beheerd en gecontroleerd door de NRO. 
 
Het CvO (College voor Osteopathie) is een toezichthouder die de kwaliteit van de osteopathie bewaakt en een verbetering van die kwaliteit bevordert.
 
Veranderingen in de regelgeving (ook de statuten van NVO en NRO) worden voorbereid door NVO en NRO en kunnen alleen worden doorgevoerd na een fiat van het CvO. Het College bestaat uit 7 leden (3 osteopaten en 4 niet-osteopaten) met stemrecht en een ambtelijk secretaris.
 
Op dit moment wordt het College gevormd door:
  • Mw. Baune, Organisatiedeskundige en voorzitter 
  • Prof. Mr. Lindenbergh, Privaatrecht Erasmus Universiteit 
  • Dr. Fontijne, Ortopedisch Chirurg 
  • Mr. Kooijmans, Gezondheidszorg jurist 
  • Roland Gertsen, DO-MROnl 
  • Peter Bourgonje, DO-MROnl 
  • Ton Kouwenberg, DO-MROnl 
  • Secretaris is Drs. Ph. Hondelink 
  
Door de organisatiestructuur zoals deze nu is wordt de kwaliteit gewaarborgd en zijn de cliënten die een NRO-geregistreerde osteopaat bezoeken verzekerd van een optimale  osteopatische zorg.
 

Veel gestelde vragen


Wat kan een osteopaat voor mij betekenen?

Veel mensen leven met klachten (zie indicaties) die niet makkelijk te behandelen zijn. Soms zijn er mogelijkheden waarmee de klacht kan worden bestreden, maar die de oorzaak niet wegneemt, waardoor de klacht steeds terugkomt. In zo’n geval kunt u de OsteoGroep raadplegen. Via de website of centraal telefoonnummer 088-0100 600 (telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur – 14.00 uur) verstrekken wij u informatie en kunt u vragen stellen of een afspraak maken.

Wat kan ik verwachten bij een consult?

Voorafgaand aan het eerste consult ontvangt u een vragenformulier. Bij het eerste consult wordt de inhoud besproken en onderzoekt de osteopaat het lichaam op bewegingsverliezen die gerelateerd zijn aan uw klacht(en). Na het onderzoek vertelt de osteopaat wat zijn/haar bevindingen zijn en wordt de behandeling opgestart. De osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen en zal proberen de belangrijkste bewegingsverliezen weg te nemen, in de verwachting dat daarmee het lichaam zichzelf zal doen herstellen.

Is osteopathie veilig?

Veel patiënten die wij in de osteopathie praktijk ontmoeten, zijn niet doorverwezen door artsen of specialisten. Osteopaten zijn dan ook getraind om contra-indicaties uit te sluiten! Signalen van onderliggende ziektes en afwijkingen worden herkend. Met uw toestemming vindt vervolgens overleg plaats met uw huisarts en/of specialist. Via visitatie, na- en bijscholing bewaken zowel het N.V.O. (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en het N.R.O. (Nederlands Register voor Osteopathie) de kwaliteit van de osteopathie in Nederland. Alle osteopaten van de OsteoGroep zijn hierbij aangesloten. Meer informatie via www.osteopathie-nro.nl en www.osteopathie.nl.

Waarin verschilt de osteopathie zich met andere therapievormen?

Vele therapievormen richten zich op deelgebieden in het menselijk lichaam. Men specialiseert zich bijvoorbeeld op de huid, zenuwen of gewrichten/spieren. Dit is waardevol. Daarmee bestaat wel het risico dat men het overzicht kwijt raakt. Osteopathie kijkt functioneel naar het totaalplaatje en analyseert de belangrijkste bewegingsverliezen op basis waarvan de samenwerking tussen de lichaamssystemen niet goed verloopt. Door dat te verbeteren kan het lichaam zichzelf weer herstellen.

Bel direct