Stress bij je kind?

03-10-2022

De osteopaat ziet regelmatig kinderen met klachten waarbij stress een belangrijke rol speelt. Denk aan 's nachts in paniek wakker worden, niet willen inslapen, extreme verlatingsangst, etc. Vaak is de oorzakelijke prikkel van deze stress verdwenen: (oor)pijn, een ziekenhuisopname of andere traumatische ervaring. Het lijf staat dan echter nog in de stressmodus. Spiergroepen en bindweefsels spannen in een bepaald patroon samen, waardoor het stresssysteem overprikkeld blijft. Hierdoor blijft het emotionele brein overmatig alert en reageert dit buitenproportioneel op normale prikkels. De osteopaat is in staat deze stresspatronen te herkennen en deze dusdanig te ontspannen dat de emotionele overprikkeling bij je kind vanuit het lijf teniet wordt gedaan.