Tweede Kamer neemt met overgrote meerderheid ‘onze’ motie aan!

20-01-2021

Vanmiddag heeft er in de Tweede Kamer een stemming plaatsgevonden op een hele reeks aan moties. Drie daarvan gingen over osteopathie. Met een overgrote meerderheid van de stemmen werd onderstaande motie aangenomen:

  • Overwegende dat veel mensen met ingrijpende fysieke klachten tijdens de lockdown niet terecht kunnen bij hun chiropractor of osteopaat, omdat zij niet kwalificeren als medisch contactberoep;
  • Overwegende dat ze daardoor worden beperkt in hun functioneren;
  • Verzoekt de regering op korte termijn in samenspraak met huisartsen en fysiotherapeuten tot een oplossing te komen voor deze mensen.

Dat betekent dat minister van Ark (Medische Zorg en Sport) en VWS naar een oplossing moeten zoeken voor de zorg die onze patiënten nu niet krijgen. De inhoud van de motie roept nogal wat vragen op. De komende dagen wordt er gewerkt om er meer zicht op te krijgen. Los van de uitkomst over het al dan niet heropenen van osteopathiepraktijken, heeft het parlement vandaag een besluit genomen dat impliceert dat osteopathische zorg gemist wordt.