Osteopathie en... SPORT

01-01-2015

Osteopaten timmeren aan de weg! Zowel op televisie, internet als in kranten en tijdschriften is osteopathie steeds vaker in het nieuws. (Top)sporters hebben frequent een osteopaat in hun begeleidingsteam voor een betere begeleiding na het krijgen van een blessure of, nog belangrijker misschien, het voorkomen ervan. Voorbeelden hiervan zijn voetballers als Arjan Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie. Osteopaten zijn niet alleen actief in de voetbalsport. Ook in de wielersport, atletiek, rugby, schaatsen, etc. is een osteopaat vaak een vast lid van het begeleidingsteam. 

Een Osteopatische Benadering
Een osteopaat onderscheid zich van andere therapeuten door de manier waarop de patiënt bekeken wordt. Deze zienswijze kan beschreven worden als patiënt-georiënteerd en niet klacht of ziekte-georiënteerd. Dit houdt in het algemeen in dat er gezocht wordt naar manieren om de gezondheid van de sporter te optimaliseren en niet zozeer naar manieren om de klacht(en) weg te nemen. Door het zoeken naar een optimaal welzijn van het lichaam zal deze grotendeels in staat zijn zelf de problemen op te lossen. Eén van de basis principes in de osteopathie is dat structuur(vorm) en functie aan elkaar gekoppeld zijn. Dit houdt in dat een bepaalde structuur (vb. vorm heupgewricht) een functie (vb. wandelen) kan uitoefenen, andersom kan een bepaalde functie (vb. wandelen) uiteindelijk een specifieke structuur (vb. vorm heupgewricht) creëren. Osteopaten zetten hun (para)medische en wetenschappelijke kennis in om onder andere met dit principe een verbetering van het bewegen en/of de gezondheid te realiseren.

Verder analyseren osteopaten het gehele scala aan stressfactoren op de sporter op dat moment. Gedacht kan worden aan biomechanische factoren (vb. bewegings blokkades, spierverkortingen, etc.), posturale disbalans (houdings of bewegings insufficiëntie), voeding (vb. allergie voor bepaalde voedingsstoffen), storende factoren uit de omgeving (vb. slechte weers- of trainingsomstandigheden) en mogelijke psychologische factoren (vb. faalangst). Het is dan niet gezegd dat de osteopaat al deze factoren zal behandelen; zeker als onderdeel van een medisch team zal gekeken worden naar de best passende behandeling op dat moment. 

Een belangrijk onderscheid is dat de osteopaat niet lokaal maar het gehele lichaam meeneemt in het onderzoek naar de oorzaak van een klacht(en). Er zal, vooral bij een blessure, maar ook bij een preventieve behandeling, gekeken worden naar de aangedane structuur, de structuren die daar een relatie mee hebben en naar bewegingsbeperkingen die een goede doorbloeding en/of zenuwaansturing in de weg staan. 

Als laatste wordt (d.m.v. voedings- en leefstijladviezen) geprobeerd om de metabole belasting (hoeveelheid afvalstoffen na vertering) zo laag mogelijk te houden. Door het wegnemen van de bewegingsbeperkingen die gerelateerd zijn aan de klachten en de eventuele adviezen, zal de sporter meer in balans komen en een hogere belasting (weer) aankunnen.

Hardnekkige of Terugkerende Blessures: Laat de Osteopaat Eens kijken...
In de particuliere praktijk zien osteopaten vooral veel patiënten met chronische en recidiverende (zich herhalende) blessures. Vaak ligt het probleem elders in het lichaam. Wanneer het lichaam niet meer in staat is om dit probleem te compenseren ontstaan (steeds weer dezelfde) blessures. Osteopaten kunnen, doordat zij het hele lichaam bekijken en het lichaam als één geheel zien, vaak achterhalen waarom het lichaam moet compenseren en  daarmee waarom dezelfde klachten steeds terugkomen. Door in te grijpen op bewegingsproblemen die het zenuwstelsel, de doorbloeding en het hormonale systeem beïnvloeden, en dus het herstel, is de osteopaat in de praktijk heel succesvol bij het verhelpen en het voorkomen dat na verloop van tijd blessures terugkomen.