Osteopathie en... CHRONISCHE VERMOEIDHEID / ME

01-01-2012

In Nederland leiden zo’n 40.000 mensen aan het Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS). De wetenschappelijke werkdefinitie hiervoor is ME (Myalgische Encefalomyelitis). Als er sprake is van ernstige vermoeidheidsklachten die ten minste zes maanden bestaan en niet aan een herkenbare ziekte kunnen worden toegeschreven, kan er sprake zijn van het Chronisch Vermoeidheids Syndroom. Er is echter gebleken dat er een grote variatie bestaat in de diagnostiek, behandeling, begeleiding en verzekeringsgeneeskundige beoordeling van patiënten met CVS [1]. 

Kenmerken
De algemeen gehanteerde criteria van het Chronisch Vermoeidheid Syndroom zijn [2]:
1) uitsluiting van andere aandoeningen;
2) onverklaarbare vermoeidheid die niet gerelateerd kan worden aan inspanning en die resulteert in een onacceptabele vermindering van het activiteitsniveau;
3) neurologische klachten, speciaal van cognitieve, autonome of gevoelsfuncties, die gepaard kunnen gaan met emotionele zwakte en/of slaapstoornissen;
4) stoornissen in variabele parallelle systemen/algemene functieklachten;
5) een verloop van terugvallen met een tendens van chroniciteit;
6) vier van de volgende symptomen bestaan een half jaar of langer: verslechterd geheugen en concentratievermogen, keelpijn, klierklachten, spierpijn– en gewrichtsklachten, ongewone hoofdpijn, verhoging/verergering van de klachten na inspanning.

Wat kan Osteopathie betekenen?
De osteopaat behandelt de bewegingsverliezen in verschillende weefsels. Uit onderzoek bij CVSpatiënten worden met name bewegingsverliezen in (ophang)structuren van met name de schedel, borst- en de halswervelkolom, lever, galblaas, omentum minus regio, colon, duodenum en longen geconstateerd3. Vanuit onderzoek door de Britse osteopaat Perrin bleek dat een jaar na behandelen de klachten met gemiddeld 40% waren afgenomen. Deze verbetering was significant beter dan die in de niet manueel behandelde controle groep, waar zelfs een gemiddelde achteruitgang van 1% te zien was [3]. Mogelijk dat het effect van osteopathie bij CVS is te verklaren door een verbeterd functioneren van het (vegatieve) zenuwstelsel, het immuunsysteem, de organen en een verbeterde doorbloeding van de skeletspieren.

Literatuurlijst:
1. http://www.zonw.nl/nl/projecten/projectdetail/multidisciplinaire-richtlijndiagnostiek-behandeling-en-begeleidingvan-patienten-met-het-chronisc/
2. http://www.medivera.nl/criteria_001.htm
3. http://www.medivera.nl/MEdag_002.htm